Καλώς Ήρθατε στο έργο Poly-SUMP!

  Το έργο Poly-SUMP, Πολυκεντρικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) έχει σκοπό να αναπτύξει μια μεθοδολογία σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας σε πολυκεντρικές Περιφέρειες- περιοχές που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη περισσότερων του ενός κέντρων – πόλων, στα οποία κατανέμονται  τα αγαθά και οι υπηρεσίες και ως εκ τούτου και οι ανάγκες για μεταφορές..

  Ο σχεδιασμός της κινητικότητας σε αυτές τις περιοχές είναι πολύπλοκος, καθώς εμπλέκονται περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης -μερικές φορές από διαφορετικές χώρες - καθώς και αρκετοί φορείς. Το έργο Poly-SUMP προσφέρει μια μεθοδολογία για τις πολυκεντρικές περιοχές, που βοηθά να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό ένα κοινό όραμα για τη Βιώσιμη Κινητικότητα.

  Οι έξι συμμετέχουσες περιφέρειες στην Ευρώπη, εκπροσωπούνται από τις  Regione Marche (Ιταλία), Alentejo Central (Πορτογαλία), Κεντρική Μακεδονία (Ελλάδα), Central Slovenia (Σλοβενία), Rhine Alp Region (Αυστρία) και Parkstad Limburg (Ολλανδία). Οι περιφέρειες αυτές δοκιμάζουν συγκεκριμένες διαδικασίες σχεδιασμού για την υιοθέτηση των σχεδίων κινητικότητας και ελέγχουν τη μεταφορά της προσέγγισης σε έξι άλλες περιφέρειες στην Ευρώπη.

  Εάν η δική σας περιφέρεια είναι πολυκεντρική, το έργο Poly-SUMP σας προσφέρει μια ιδανική πλατφόρμα, όπου μπορείτε να μάθετε τι έχουν επιτύχει οι περιοχές που συμμετέχουν και πως μπορείτε να αναπαράγετε τα αποτελέσματα στο δικό σας πλαίσιο.

  Ρίξτε μια ματιά στo σύνδεσμο “Μεθοδολογία” και μελετήστε πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το έργο

  Μάθετε περισσότερα για τις περιοχές που συμμετέχουν, στο σύνδεσμο “Περιοχές”

  Ανακαλύψτε
  τα ευρήματα από τα προηγούμενα εργαστήρια καθώς και το χρόνο και τόπο πραγματοποίησης επόμενων εργαστηρίωv

  Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο για τα βασικά επιτεύγματα του έργου, με την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική λίστα μας

  Τα ΣΒΑΚ στην Ευρώπη

  Οφέλη από τη χρήση της Μεθοδολογίας Poly-SUMP: Μια δοκιμασμένη μεθοδολογία για το σχεδιασμό της βιώσιμης κινητικότητας σε πολυκεντρικές περιφέρειες

  Poly Sump
  Logo - Europe
  isis Panteia Trivector Missions Publiques Region Marche Pluservice Boku REACM CIMAC RCL ICLEI - Local Governments for Sustainability