Καλώς Ήρθατε στην Περιφέρεια Marche, Ιταλία

  Η περιφέρεια Marche βρίσκεται στο κέντρο-ανατολικό τμήμα της Ιταλίας, στις ακτές της Αδριατικής. Έχει πληθυσμό 1.542.156 κατοίκους και καλύπτει συνολική έκταση 9.366 km2 . Περιλαμβάνει πέντε επαρχίες, οι οποίες θα μειωθούν το επόμενο έτος (Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo) και 239 δήμους.

  Κινητικότητα στην Περιφέρεια

  PT in Ascoli

  Τα τελευταία χρόνια, η τοπική δημόσια συγκοινωνία έχει ανανεωθεί και έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας. Μάλιστα, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των αστικών και προαστιακών μεταφορών, εξασφαλίζει λιγότερη ρύπανση και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ένα καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα και μια συνολική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

  Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες επιτυχίες της Περιφέρειας Marche, η περιφερειακή διοίκηση στοχεύει σε μια πραγματική συνέργεια μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς, μέσω ενός ενοποιημένου συστήματος μεταφορών και τιμολόγησης. Η ολοκλήρωση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μια πιο ορθολογική δομή του δικτύου μεταφορών και μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας για την ανάπτυξη ενός συστήματος έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

  Άλλα μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται στην Περιφέρεια Marche είναι τα εξής:

  Η συγχρηματοδότηση από τους φορείς μεταφοράς για την αγορά τεχνολογικών συστημάτων:

  • Η συγχρηματοδότηση από τους φορείς μεταφοράς για την αγορά τεχνολογικών συστημάτων
  • Η εφαρμογή ενός συστήματος ενημέρωσης κινητικότητας “infomobility” για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς συντονισμένο με ένα σύστημα αυτόματου ελέγχου οχημάτων (AVM)

  • Από το Σεπτέμβριο του 2009, έως τον Ιούλιο του 2010, ορισμένοι φορείς μεταφοράς πήραν μέρος σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων, όπου το παραδοσιακό σύστημα των χάρτινων εισιτηρίων αντικαταστάθηκε από τις ηλεκτρονικές κάρτες-εισιτήρια.

  Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

  Με τη συμμετοχή της στο έργο Poly-SUMP η περιφέρεια Marche επιθυμεί να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Βελτίωση της προσβασιμότητας
  • Βελτίωση των διατροπικών μεταφορών
  • Βελτίωση και αύξηση της χρήσης του τοπικού συστήματος των Δημόσιων Μεταφορών , ακόμη και στις περιοχές με χαμηλή ζήτηση (η περιφέρεια Marche προωθεί τη δημιουργία ενός συστήματος ενημέρωσης κινητικότητας “infomobility” σε όλη την περιοχή)
  • Δημιουργία μιας διακρατικής συνεργασίας για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς μέσα και έξω από την περιφέρεια μελέτης
  • Εφαρμογή μέτρων για μεταφορές φιλικές προς το περιβάλλον στο εσωτερικό των περιφερειών και των κοινοτήτων μέσα σε αυτήν
  • Ανάπτυξη μιας παραδειγματικής λύσης για τις κατευθυντήριες γραμμές των ΣΒΑΚ (ευέλικτες λύσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σύστημα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου και “έξυπνη” πληροφόρηση των επιβατών)
  • Βελτίωση της ποιότητας του αέρα (με την ανανέωση του στόλου των δημόσιων συγκοινωνιών με ηλεκτρικά οχήματα ή με οχήματα με μεθάνιο), παρέχοντας την αξιόπιστη λύση των δημόσιων συγκοινωνιών έναντι της ιδιωτικής μετακίνησης
  • Μεταφορά της κυκλοφορίας έξω από το κέντρο της πόλης (με την κατασκευή χώρων στάθμευσης και κομβικών χώρων στάθμευσης διαμεταφοράς έξω από το κέντρο της πόλης)

  Ως αποτέλεσμα αυτών των δραστηριοτήτων, εκτιμάται ότι η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές του CO2 θα πρέπει να μειωθούν κατά 5-10%.

  Poly Sump
  Logo - Europe
  isis Panteia Trivector Missions Publiques Region Marche Pluservice Boku REACM CIMAC RCL ICLEI - Local Governments for Sustainability