Καλώς Ήρθατε στην περιφέρεια The Hearth of Slovenia, Σλοβενία

   Η πιλοτική περιοχή αποτελείται από οκτώ δήμους (Domžale, Dol pri LJUBLJANI, Trzin, Mengeš, Moravce, Komenda, Kamnik, lukovica) και βρίσκεται στα βόρεια της σλοβενικής πρωτεύουσας Λιουμπλιάνα. Βρίσκεται, κυρίως, κατά μήκος του ποταμού Bistrica Kamniška και των παραποτάμων του. Το βόρειο τμήμα της περιοχής είναι ορεινό, με το Kamnik και Savinja Alps να φτάνουν σε ύψος 2,558 μ. στην ψηλότερη κορυφή του Grintovec.

  Η περιοχή έχει πληθυσμό πάνω από 96.000 κατοίκους (στοιχεία του 2012) σε μια έκταση 562,6 km2, και διαιρείται σε 305 οικισμούς, εκ των οποίων μόνο δύο (Kamnik και Domžale) έχουν περισσότερους από 10.000 κατοίκους. Η μέση πυκνότητα είναι 171 κάτοικοι / km2.

  Η περιοχή, που στο παρελθόν ονομαζόταν "Περιοχή Επιχειρηματικότητας", είναι σήμερα μέρος της αστικής περιοχής της Λιουμπλιάνα και ένα τμήμα της περιοχής ονομάζεται “ The Hearth of Slovenia”. Είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές στη Σλοβενία με την επιχειρηματικότητα να είναι η κορυφαία δραστηριότητα.

  Κινητικότητα στην Περιφέρεια

  Commuting by train

  Τα τελευταία 20 χρόνια στην περιοχή επικράτησε η περιαστικοποίηση με αποτέλεσμα υψηλότερες απαιτήσεις για κινητικότητα. Σχεδόν το μισό του ενεργού πληθυσμού μετακινείται στην πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα, και τέτοια ρεύματα καθημερινών μετακινήσεων συμβάλλουν στη δημιουργία υψηλότερων επιπέδων κυκλοφοριακής συμφόρησης.

  Με σκοπό την αντιμετώπιCommuting by busση αυτής της κατάστασης, η περιοχή έχει δεσμευτεί να βελτιώσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με την εισαγωγή νέων οχημάτων και τη δημιουργία νέων οδικών δικτύων.

  Υπάρχει η απαίτηση για νέα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μαζί με επενδύσεις στις υποδομές και με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. Η συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων στο σχεδιασμό των δημόσιων συγκοινωνιών είναι επίσης ζωτικής σημασίας.

   

  Προσδοκώμενα Αποτελέσματ

  Οι κύριοι στόχοι, τους οποίους η περιφέρεια The Hearth of Slovenia θέλει να επιτύχει με τη συμμετοχή της στο έργο Poly-SUMP είναι οι ακόλουθοι:

  • Η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με θέματα βιώσιμης κινητικότητας σε πολυκεντρικές περιοχές
  • Η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της συνεργασίας και του κοινού σχεδιασμού της Βιώσιμης Κινητικότητας στις πολυκεντρικές περιοχές με άλλες περιφέρεις, οι οποίες συμμετέχουν στο έργο
  • Η προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην περιοή
  • Η βελτίωση των Δημόσιων Συγκοινωνιώ
  • Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

   

   

  Poly Sump
  Logo - Europe
  isis Panteia Trivector Missions Publiques Region Marche Pluservice Boku REACM CIMAC RCL ICLEI - Local Governments for Sustainability