Καλώς Ήρθατε στην περιφέρεια Rhine Alp, Αυστρία

Copyright: Vision Rheintal

Η περιφέρεια Rhine Alp (Vorarlberger Rheintal) είναι μια περιοχή περίπου 450 km2 στην επαρχεία Vorarlberg, η πιο δυτική επαρχεία της Αυστρίας, κοντά στα ελβετικά σύνορα. Οι 240.000 κάτοικοί της είναι εξαπλωμένοι σε 29 δήμους. Αυτή η περιφέρεια έχει μια μακρά παράδοση στις πολυκεντρικές δομές, διότι οι μεγαλύτερες πόλεις- αν και βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους-, υπήρξαν σχετικά ανεξάρτητες η μια από την άλλη. Όταν ιδρύθηκε η επαρχία Vorarlberg, η πολυκεντρική δομή στην κοιλάδα του Ρήνου διατηρήθηκε, για να μοιράσει τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις που φιλοξενούνται, συνήθως, μόνο στην πρωτεύουσα μιας επαρχίας (π.χ. τα δικαστήρια, επιμελητήριο εργασίας κτλ.).

Κινητικότητα στην Περιφέρεια

Copyright: Friedrich Böhringer

Για την περαιτέρω υποστήριξη της πολυκεντρικής προσέγγισης μιας περιφέρειας ιδρύθηκε ένας οργανισμός (“Vision Rheintal”) με στόχο τη στενή συνεργασία όλων των 29 δήμων της περιφέρειας Rhine Alp. Στόχος του οργανισμού είναι να συντονίσει τις χρήσεις γης, την οικονομική ανάπτυξη και τις υποδομές για μεταφορές, να προστατεύσει τους φυσικού πόρους και την ενεργειακή κληρονομιά με τη δημιουργία “πράσινων διαδρόμων” και να εξασφαλίσει επαρκείς χώρους για αναψυχή στην περιοχή. Σήμερα, οι εποικιστικές δραστηριότητες και οι επιπτώσεις στην κινητικότητα είναι κομβικά σημεία των δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες στην περιοχή αντιστοιχούν κυρίως στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τους δήμους κατά μήκος του ποταμού Ρήνου. Τα τοπικά τρένα προσφέρουν 30λεπτα δρομολόγια που  συμπληρώνονται από τρένα express και τρένα μεγάλων αποστάσεων. Επιπλέον, πάνω από 40 γραμμές λεωφορείων περνούν κάθε 30 λεπτά ή και συντομότερα.

Παρά την καλή παροχή  Δημόσιων Συγκοινωνιών, στις βασικές αρτηρίες παρατηρείται συχνά κυκλοφοριακή συμφόρηση από και προς το εσωτερικό της περιφέρειας

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Copyright: Friedrich Böhringer

 Η περιφέρεια Rhine Alp στοχεύει στην ανάπτυξη κατάλληλων τρόπων μεταφοράς, για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο βιώσιμης κινητικότητας στην περιφέρεια και βασίζεται σε μια προσέγγιση ολιστικού σχεδιασμού.

Ο όγκος της κυκλοφορίας και οι εκπομπές στις κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να μειωθούν ταυτόχρονα με τη βελτίωση της προσβασιμότητας των περιοχών κατοικίας, όπως και των βιομηχανικών και των εμπορικών ζωνών. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την προώθηση της αστικής πύκνωσης γύρω από τα υπάρχοντα δίκτυα Δημόσιων Συγκοινωνιών, καθώς και με τη μικτή χρήση των περιοχών (περιοχές εργασίας - κατοικίας).

Η συμμετοχή στο έργο Poly-SUMP προσφέρει τη δυνατότητα να γίνει ανταλλαγή εμπειριών με άλλες περιφέρειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναπτυχθούν κοινές στρατηγικές για την εφαρμογή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

 

 

Poly Sump
Logo - Europe
isis Panteia Trivector Missions Publiques Region Marche Pluservice Boku REACM CIMAC RCL ICLEI - Local Governments for Sustainability