Het Poly-SUMP project

Poly-SUMP is een project dat gefinancierd is in het kader van het Intelligent Energy Europe programma van de Europese Commissie. Het project is gestart in April 2012 en eindigt in Oktober 2014. Het project is een samenwerkingsverband van 6 Europese regio’s met regionale autoriteiten, ervaren consultants (waaronder Panteia) en onderzoeksinstellingen in stedelijke planning en mobiliteit. Het project wordt gecoördineerd door  Regione Marche (een regio in Italië).

Poly-SUMP ondersteunt partner regio’s met de ontwikkeling van een Poly-SUMP methodologie wat uiteindelijk resulteert in een SUMP voor de regio. Het doel van het project is het energieverbruik van mobiliteit in diffuse stedelijke regio’s te reduceren door de invoering van SUMP’s, en de opgedane kennis van deze ontwikkeling over te dragen naar andere regio’s.

Het consortium maakt gebruik van een innovatieve planningsmethodologie die steeds vaker wordt toegepast voor de ontwikkeling van SUMP’s en het creëren van draagvlak voor strategisch mobiliteitsbeleid: de Future Search aanpak. Deze nieuwe aanpak wordt toegepast en getest bij de ontwikkeling van poly-SUMP’s in de 6 deelnemende regio’s in dit project: Marche (Italië), Central Alentejo (Portugal), Central Macedonia (Griekenland), Rhine Alp (Oostenrijk), Heart of Slovenia (Slovenië) and Parkstad Limburg (Nederland). Het project zal ook de toepasbaarheid in zes andere regio’s verkennen en testen (zogenaamde twin-regio’s). Uiteindelijk resulteert het project in een set van concrete richtlijnen voor uitvoering van het poly-SUMP planningsproces en ontwikkeling van SUMP’s voor regio’s.

Poly Sump
Logo - Europe
isis Panteia Trivector Missions Publiques Region Marche Pluservice Boku REACM CIMAC RCL ICLEI - Local Governments for Sustainability