Witamy na stronie projektu Poly-SUMP!

Celem projektu Poly-SUMP (Polycentric Sustainable Urban Mobility Plans) jest opracowanie metodologii planowania zrównoważonej mobilności w regionach policentrycznych – obszarach posiadających więcej niż jedno centrum, gdzie dobra i usługi, a zatem także potrzeby związane z transportem, są rozproszone w kilku różnych ośrodkach miejskich.

Planowanie mobilności w tego typu obszarach to trudne zadanie, obejmujące kilka jednostek samorządowych, czasem leżących w różnych krajach, oraz wielu interesariuszy. Projekt Poly-SUMP oferuje regionom policentrycznym metodologię, która pozwoli im przezwyciężyć bariery, zbudować konstruktywny dialog obejmujący wszystkie zaangażowane podmioty i w efekcie wypracować wspólną wizję zrównoważonej mobilności.


W projekcie uczestniczy sześć europejskich regionów: Marche (Włochy), Alentejo Środkowe (Portugalia), Macedonia Środkowa (Grecja), Serce Słowenii (Słowenia), Vorarlberg Dolina Renu (Austria) oraz Parkstad Limburg (Holandia), które testują konkretne procesy planowania związane z przyjmowaniem strategii transportowych oraz sprawdzają, na ile zastosowane rozwiązania mogą być przeniesione do sześciu kolejnych regionów.

Strona projektu Poly-SUMP oferuje idealną platformę, dzięki której mogą Państwo poznać osiągnięcia uczestniczących w projekcie regionów oraz wykorzystać ich doświadczenia w interesującym Państwa kontekście.

  • Metodologia: tu znajdą Państwo informacje, jak Państwa region czy organizacja mogą skorzystać z rezultatów projektu.
  • Regiony: tu znajdą Państwo więcej szczegółów odnośnie uczestniczących w projekcie regionów.
  • Wydarzenia: tu dowiedzą się Państwo więcej o wydarzeniach, które już się odbyły oraz znajdą zapowiedzi planowanych warsztatów.
  • Aktualności: Jeśli chcą Państwo być na bieżąco informowani o przebiegu projektu,  wystarczy zapisać się na listę mailingową.

Poznaj korzyści płynące z zastosowania metodologii Poly-SUMP: Poly-SUMP jest sprawdzoną metodą planowania zrównoważonej mobilności w regionach policentrycznych

Poly Sump
Logo - Europe
isis Panteia Trivector Missions Publiques Region Marche Pluservice Boku REACM CIMAC RCL ICLEI - Local Governments for Sustainability